Herinrichting Veenmuseum

De vloer van Het Veenmuseum wordt volledig vernieuwd. Dat heeft tot gevolg, dat het hele interieur tijdelijk in opslag moet worden gebracht. Daarbij rees de vraag of dit niet de unieke kans opleverde het interieur tevens grondig onder de loep te nemen en een moderniseringsslag toe te passen.
Buro Kordaat heeft in nauwe samenwerking met Het Veenmuseum het nieuwe concept in beeld gebracht.

Artikel delen